CHẾ BIẾN GỖ & NỘI THẤT​

Dán cạnh

 • Keo nóng chảy EVA Có chất độn & Không chất độn
 • Keo nóng chảy Polyolefin PO
 • Keo nóng chảy PUR

Dán khung bao

 • Keo nóng chảy EVA Có chất độn & Không chất độn
 • Keo nóng chảy Polyolefin PO
 • Keo nóng chảy PUR

Dán 3D

 • Keo PUD – 1 thành phần
 • Keo PUD – 2 thành phần

Dán phẳng

 • Các loại keo nóng chảy PUR
 • Keo contact gốc dung môi

Gỗ lạng

 • Keo PVA’c
 • Keo UF có chứng nhận E0/E1 và Carb 2
 • Chỉ khâu Kuper

Làm sạch

 • Chất làm sạch bề mặt ván phẳng/giấy/vật liệu trên dây chuyền
 • Chất làm sạch trong Dán cạnh

Bạn có muốn bắt đầu một dự án với chúng tôi không?