รากฐานเยอรมัน คอนเนคชั่นท้องถิ่น

เรื่องราวของเรา

หลังจากระยะเวลา 10 ปี ที่คุณไดเตอร์ สไตเนอร์ท ได้ทำการจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมในประเทศต่างๆ และในปี ค.ศ. 1999 คุณไดเตอร์ สไตนาร์ท ตัดสินใจในการเริ่มให้ความสำคัญกับการจัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวในตลาดภาคพื้นทวีปเอเชีย

ก่อตั้งครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในวันนี้สไตเนอร์ทกรุ๊ป ได้เติบโตทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง ด้วยบริการทางเทคนิค บริการ และเครือข่ายการจัดจำหน่ายสินค้าทั่วภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องจักรกล และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

ยอดผู้ซื้อสินค้าและบริการกว่า 1000 ราย จากการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับอุตสาหกรรมด้านเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ อาหารและเครื่องดื่ม งานก่อสร้างและงานออกแบบสถาปนิก รวมไปถึงสิ่งทอและยานยนต์ เป็นเครื่องการันตีได้ว่า สไตเนอร์ทเทคโนโลยียึดมั่นกับความพร้อมในการจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพระดับยุโรปด้วยบริการด้านเทคนิคชั้นเยี่ยมระดับนานาชาติและความพร้อมในการบริการในหลากหลายพื้นที่

ก่อตั้งขึ้น
ST-Icon-set-1-01.png
>
พนักงาน
ST-Icon-set-1-03.png
> Tons
ปริมาณที่ได้จำหน่ายรายปี
ST-Icon-set-1-05.png
2542
2542

ดีเตอร์ สไตเนอร์ท เริ่มเส้นทางการสร้างบริษัท ด้วยการเป็นผู้จัดการส่วนภูมิภาคกับ บริษัท Jowat GmbH

2544
2544

บริษัท Jowat (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นจากการ ร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัท DWS บริษัท Jowat และ บริษัท Lobers u. Frank GmbH&Co.,KG

2552
2552

หุ้นส่วน DWS ถือหุ้น 100 เปอร์เซนต์จาก บริษัท Jowat (ประเทศไทย) จำกัด จึงเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สไตเนอร์ท จำกัด

2553
2553

การร่วมทุนระหว่าง สไตนาร์ทและ AIM ที่ประเทศเวียดนาม

2554
2554

ก่อตั้งบริษัท พีที-เอสที กรุ๊ป (อินโดนีเซีย)

2557
2557

บริษัท สไตเนอร์ท จำกัด (ประเทศฮ่องกง)

2558
2558

ก่อตั้งส่วนงานฝ่ายเครื่องจักรกล สไตเนอร์ท

เปิดโชว์รูม และ ศูนย์บริการในกรุงเทพฯ

2560
2560

วันแรกของสไตเนอร์ทเทคโนโลยี

2561
2561

สำนักงานตัวแทน ประเทศฟิลิปปินส์

2562
2562

ก่อตั้งส่วนงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food&Beverage)

2563
2563

ศูนย์บริการขัดโลหะสไตเนอร์ทสาขาประเทศเวียดนาม ร่วมหุ้นกับ AKE-Woodtech ที่ประเทศมาเลเซีย

2563
2563

โชว์รูมเครื่องจักรสไตเนอร์ทสาขาประเทศเวียดนาม

มาร่วมกันสร้างความสำเร็จด้วยกัน

Cookie Policy

What Are Cookies?
Cookies are small pieces of data (memory files) stored on your computer or device via your browser by sites you visit. As is common practice with almost all websites, this site uses cookies to improve your experience by remembering your preferences and enable other cookie-based features (e.g. analytics), either for a single visit (through a “session cookie”) or for multiple repeat visits (using a “persistent cookie”).

Our Cookies
We use cookies for a number of different purposes.

If you submit data through a form such as those found on contact pages, comment forms, or blog subscription, cookies may be set to remember your user details for future correspondence.
If you submit information through a live chat widget, cookies may be set to remember your user detail so you can continue a conversation the next time you return to the site.
If you purchase items via ecommerce, cookies may be set to allow you to add products to your basket, display the correct page for the device you are using, verify your details when you make an order, and allow us to process payment for an order.

Third-Party Cookies
In special cases, we also use cookies provided by trusted third parties like Google Analytics. Third party analytics are used to track and measure usage of this site so that we can continue to produce engaging content.

Managing Cookies
When you first access the site, you may receive a message advising you that cookies and similar technologies are in use. By clicking “accept all”, you signify that you understand and agree to the use of these technologies, as described in this Cookie Policy. By clicking “settings”, you can choose to accept or reject specific cookies.

You may withdraw consent at any time. Most browsers allow you to refuse to accept cookies. You can also remove cookies from your browser settings. Be aware that disabling cookies may affect the functionality of this and many other websites you visit. Therefore, it is recommended that you do not disable cookies.

Please see the following links for information on how to manage, block, or delete cookies for the most popular browsers:

Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Apple Safari:
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

To find out more on how to manage and delete cookies, visit aboutcookies.org. For more details on your choices regarding use of your web browsing activity for interest-based advertising you may visit the following sites:

networkadvertising.org
optout.aboutads.info
youradchoices.com
youronlinechoices.eu

General
We may edit this policy from time to time. Please check this policy regularly for any changes. Our site is hosted on Strikingly Inc. They provide us with the free online store builder that allows us to build our online store.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.